بعد از معرفی آسیب‌پذیری(Vulnerability) و مدیریت آسیب‌پذیری، قرار شد ۱۲ گام جهت مدیریت چرخه حیات مدیریت آسیب‌پذیری بیان کنیم؛ این اولین گام هستش:

گام اول – تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها

در صورتی که وظایف و مسئولیت‌های افراد مشخص نباشد هیچ یک از به‌روش‌ها، چک‌لیست‌ها و روال‌ها به درستی پیاده و اجرا  نخواهند شد. هر گام باید با تعیین نقش و مسئولیت هر واحد و نیرو برداشته شود. همواره توجه داشته باشید که هر نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اجبار در اجرا(Enforcement) از هر ابزار و رادار و تجهیزات گران قیمت امروزی شما را بیشتر در رسیدن به امنیت سازمانی یاری خواهد کرد.

نقش‌ها و مسئولیت‌ها

به اشتراک گذارید
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Facebook