کیست که مایکروسافت را فریب می‌دهد؟ به جز دنیای روی‌میز در سایر موارد لینوکس با آرامش در حال گسترش است و عین حیالش هم نیست Continue reading “خنده لینوکس به اعلام پیروزی مایکروسافت” »