خب گارتنر در آخرین آمار خود، اطلاعات جالبی را بیان کرده است. این گزارش که در حوزه برون‌سپاری دنیای فناوری اطلاعات انتشار داده شده است، «خدمات پردازش ابری» را به عنوان سریع‌ترین حوزه در حال رشد، معرفی نموده است – با نرخ رشدی در حدود ۵۰ درصد، امسال ۵ میلیارد دلار سهم بازارش بوده (در مقایسه با ۳/۴ میلیارد در سال ۲۰۱۱)

Continue reading “خدمات ابری، سریع‌ترین بخش درحال رشد حوزه برون‌سپاری فناوری اطلاعات” »